Ferovanad (FeV) ve standardním chemickém složení:

Kusovost v rozmezí 0–60 mm Balení: pytlíky/plechovky od 5 kg až po sudy á 250 kg nebo big-bagy á 1 t

Ferovanad 50%
Ferovanad 80%

Aluminotermická struska ve standardním chemickém složení

Kusovost: drcená 0–60 mm nebo hrubá 0–500 mm Balení: big-bagy á 1 t nebo volně ložená

Aluminotermická struska

Technický oxid hlinitý (TOH) ve standardním chemickém složení

Kusovost: 0–1mm
Balení: big-bagy o hmotnosti 500 kg

Technický oxid hlinitý
Nabízíme také použitý žáruvzdorný beton, který se vyrábí z naší aluminotermické strusky a vysoce čistého hlinitanového pojiva.