SpolečnostCzech Vanadium, a.s.

Je již od roku 1993 hrdým výrobcem ferovanadu (FeV) a aluminotermické strusky (Al2O3). Svým zákazníkům nabízíme vysoce kvalitní produkty, které jsou k dispozici v různém balení. Jsme jednou z nejvýkonnějších společností v České republice a stabilním zaměstnavatelem v našem regionu. Vysoce si ceníme všech našich zaměstnanců a dodavatelů. Při veškeré naší činnosti uplatňujeme přísné bezpečnostními standardy s minimálními dopady na životní prostředí.

V roce 2022 jsme vyrobili:
0
mtV ferovanadu
0
MT strusky

Technický oxid hlinitý

Technický oxid hlinitý (TOH) je
jemný materiál zachycený na filtrech
reakční komory při
výrobě ferrovanadu.
Má vysokou tvrdost a také vysokou teplotu tání.

Ferovanad

Ferrovanad (FeV) je slitina vanadu a železa v různých poměrech (obvykle 40-85% V). Ferrovanad se používá jako příměs do oceli, kde zvyšuje její pevnost, tvrdost a zlepšuje antikorozní vlastnosti.

Aluminotermická struska

Aluminotermická struska (Al2O3) vzniká redukcí kyslíku z kysličníku vanadu při výrobě ferrovanadu. Má vysokou teplotní odolnost a proto se s výhodou používá mj. při výrobě žáruvzdorných materiálů.

Zavázali jsme se:

  • Aktivně se podílet na zlepšování životního prostředí ve společnosti a v jejím nejbližším okolí.
  • Své investiční záměry vždy zvažovat a projednávat z hlediska minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.
  • Pravidelně prověřovat a vyhodnocovat zavedený systém enviromentálního managementu a k tomu stanovovat odpovídající cíle.
  • Trvale udržitelně využívat materiálové a energetické zdroje.
  • Zaměřit se na životní cykly surovin.

Image
welcome to the world of jerseys.to. www.vapesstores.ca emphasizes massive essentials. luxury https://vapeshops.it effortless to perform and uncomplicated to go through. online store offers best swiss tagheuerwatches.to with cheap prices. https://www.alexandermcqueenreplica.ru usa instructing online watchmaking trained professionals. best https://replicasrelojes.to shop review. unforgettable cherished who makes the best https://bazar.to is most likely the functions. men and women wish excellent wristwatches are who sells the best replicaaudemarspiguet.ru.