O společnosti Czech Vanadium, a.s.


Společnost Czech Vanadium, a. s. je nejefektivnějším evropským výrobcem ferovanadu, který dodává vysoce kvalitní materiály předním světovým výrobcům oceli. Naše společnost sídlí v České republice, 30 km jihozápadně od Prahy. Město Mníšek pod Brdy, kde působíme, je obklopeno nádhernou scenérií zalesněné vysočiny s četnými turistickými atrakcemi.

1993

Společnost vznikla v roce 1993 jako NIKOM a. s. privatizací bývalého metalurgického závodu Kovohutě Mníšek – jeho části na výrobu ferovanadu. Technologické know-how nákladově efektivního aluminotermického procesu tehdy poskytli noví japonští investoři.

1993

2007

V roce 2007 pak byla společnost NIKOM a. s. zakoupena skupinou EVRAZ, vertikálně integrovaným výrobcem oceli, který mimo jiné provozuje doly železné rudy bohaté na vanad, což je klíčový zdroj suroviny pro naše provozy.

2011

V roce 2011 naše společnost přijala nový název EVRAZ NIKOM, a. s.

2011

2022

Naše společnost dodává na trh 8 % z celkové spotřeby vanadu. Jen si představte, kolik ocelových konstrukcí, trubek, kolejí, strojních zařízení, vozidel, mobilních telefonů a různých ocelových nástrojů na celém světě obsahuje kousek z našeho malého města!

2023

V roce 2023 společnost Evraz Nikom a.s. změnila svůj obchodní název na Czech Vanadium a.s.

2023

2024

V únoru 2024 vystupujeme ze skupiny EVRAZ a naším novým akcionářem se stává společnost METCO LTD.

Naší hlavní prioritou je zdraví a bezpečnost všech našich zaměstnanců a minimalizace dopadů na životní prostředí. Každoročně realizujeme několik iniciativ zaměřených na zlepšení našich pracovních návyků, usnadnění práce, zvýšení její bezpečnosti a snížení zátěže životního prostředí. Přejeme si, aby se naši zaměstnanci vraceli z práce domů v pořádku a ani v budoucnu, po případném ukončení vzájemné spolupráce, neměli z působení v naší firmě žádné negativní následky. Podařilo se nám zavést bezodpadovou výrobní technologii, kdy se veškeré výstupní materiály buď prodávají k dalšímu využití nebo se interně recyklují.

(Fero)vanad je široce používán k dosažení vyšší pevnosti oceli. Různé slitiny oceli obsahují promile až desetiny procenta vanadu. Zvláštní úsilí věnujeme zajištění nejvyšší kvality našich produktů. Vybudovali jsme si dlouhodobé vztahy s našimi klíčovými dodavateli, kteří plně chápou naše potřeby a mohou nám tak poskytovat vysoce kvalitní vstupní suroviny. Stabilní přísun surovin zajišťuje stabilní technologii a tím produkci špičkové kvality. Jsme hrdí na to, když naši klienti žádají „ferovanad kvality Nikom“.

Druhotným produktem naší výroby je aluminotermická struska. Díky své tepelné odolnosti se úspěšně používá při výrobě žáruvzdorných materiálů.